Kasulikku

Hea on enne maja ehitamist plaani pidada, milline kütteseade majja tuleb, et vajadusel planeerida ahi/kütteseade koos pottsepaga, kuna korsten ja ahi võtavad väga palju ruumi, nii oma suuruselt, kui tuleohutuskujade poolest.

Enne kui otsustad pottsepa kasuks, uuri tema tausta. Palju varem, mida teinud on, kas suudab sinu vajadusele vastava ahju ehitada. Kindlasti peab omama kutse tunnistust, mis on vastavuses Eesti Vabariigi seadustega. Siin on viide pottseppade kutseregistri kohta http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Lisaks saab siit lugeda tuleohutusest

https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859


ahjud pliidid kaminad korstnad disainahjud pitsaahjud kindakrohv välikaminad soemüürid